NEI protocollen info

ADHD/ ADD/ HSP

Ik test of je echt ADHD hebt of alleen symptomen ervan.

Bij dit protocol worden de verzwakkende 5 elementen getest en disbalans geïntegreerd.

 

Vuur voor bewustzijn; emoties, gevoelig voor woorden/ klank/ toon.

Bij verzwakking; overprikkeld, impulsiviteit, moeite met concentreren, veel praten, moeten bewegen, onrustig, gebrek aan persoonlijke ruimte, geen kind mogen zijn.

 

Aarde voor celmetabolisme; gevoelig voor smaak.

Bij verzwakking: geen steun, onveiligheid, onzekerheid, piekeren, moeite met reizen/ logeren, gevoelig voor scheiding, ruzie.

 

Metaal voor bio-energie; gevoelig voor geur en aanraking.

Bij verzwakking: verdriet, huilerig, geen grenzen voelen, verleden niet loslaten.

 

Water voor constitutie; gevoelig voor geluid.

Bij verzwakking: geboortetrauma, niet volledig geïncarneerd.

 

Hout voor fysiek; gevoelig voor visuele prikkels.

Bij verzwakking: belemmering vrije geest, creativiteit, expressie, niet mogen groeien, geen eigen keuze kunnen/ mogen maken, gepest worden.

 

Allergie

In dit protocol worden onder andere de primaire allergenen getest en gekeken of het om en intolerantie of allergie gaat. Vervolgens wordt er bepaalt welke therapie er nodig is. Denk onder andere aan middelen of NEI sessie.

  

Chakra’s

We gaan op zoek naar de meest verzwakkende chakra en geven context aan:

 • emoties/ gevoel in disbalans
 • bewustwordingsprocessen/ levensles
 • emotionele functie, ontwikkelen wijsheid
 • fysieke klachten

Indien nodig volgt een NEI of Emotioneel Evenwicht sessie

  

Dyslexie

We testen de verzwakkende elementen, zie voor meer informatie NEI verdiepingsprotocol.

We testen:

 • coördinatiepatronen
 • visuele integratie
 • auditieve integratie
 • dyscalculie cijfers/ rekenen
 • letters/ taal

 

Emotioneel evenwicht

Dit is een eenvoudige methode om effectief emotionele stress aan te pakken en harmonie te brengen tussen lichaam en geest.

We testen de verzwakte emoties in relatie tot acupunctuurpunten.

We behandelen de accupressuurpunten met onder andere affirmaties en een tapmethode en meridiaantrilling die helpen met het loslaten van blokkades.

Deze methode kun je zelf in iedere situatie toepassen om extreme stress op dat moment te voorkomen.

  

Homeo Flower Plex, 3 lagentest

Om inzicht te krijgen in de diepere lagen van het onderbewustzijn.

Het geeft antwoord op de vraag wat blokkeert op een dieper niveau.

 

Hooikoorts

Wanneer je hooikoortsklachten hebt kan ik het volgende voor je betekenen:

 

We onderzoeken of er sprake is van een allergie of intolerantie.

 

We onderzoeken of er een belemmering is:

 • Met leefstijl (element vuur)
 • Met voeding en suppletie (element aarde)
 • Als parasitaire belasting/ allergie (element metaal)
 • Door toxische belasting, allergie, dysbiose, alcoholgebruik, medicijngebruik (element hout)

De gemeten belemmering diepen we uit en wordt geïntegreerd waardoor de klachten verminderen of verdwijnen.

 

We onderzoeken wat jou verzwakt en versterkt in:

 • Soorten inhalatie allergenen als bomen, dieren, grassen, huisstofmix, knaagdieren, pluimvee, schimmelmix
 • Histamine bevattende en histamine vrijmakende voeding
 • Kruisreacties in pollen en voeding

 

We onderzoeken ondersteunende middelen als:

 • Voedingsmiddelen
 • Supplementen
 • Stress reductie
 • Constitutieplex (NEI filter)

 

NEI verdiepingsprotocol

Hierin worden de verzwakkende elementen gemeten en geïntegreerd

Vuur voor bewustzijn; emoties, gevoel, spiritualiteit, levensmissie.

Bij verzwakking: leren beschermen, eigen ruimte, nee leren zeggen, aarden, mogen praten, lachen, kunnen genieten.

 

Aarde voor celmetabolisme; stofwisseling, voeding, vitaminen en mineralen.

Bij verzwakking; geen steun, onveiligheid, onzekerheid, piekeren, moeite met reizen, gevoelig voor scheiding, moeite met ruzie.

 

Metaal voor Bio-energie; energetisch lichaam, levensenergie, meridianen, chakra’s, aura.

Bij verzwakking: verdriet, huilerig, geen grenzen voelen, verleden niet loslaten, slachtoffer, heimwee, leren ontvangen, verdriet mogen uiten.

 

Water voor constitutie; erfelijk belast/ angst, bouw (lichamelijk en geestelijk), in aanleg aanwezig sterke/zwakke kanten.

Bij verzwakking: geboortetrauma, er niet mogen zijn, niet gewenst, schuld en boete doen, angst en stress, aanmoediging, goedkeuring.

 

Hout voor fysiek; lichaam, lichamelijke conditie.

Bij verzwakking: belemmering vrije geest, creativiteit, expressie, niet mogen groeien, geen eigen keuze kunnen/ mogen maken, gepest worden.

 

Ongeboren kind

Bij de moeder zetten we het zwangerschapsprotocol in.

Bij het ongeboren kindje testen we of er een blokkerend gevoel of ervaring is die het gelukkig en gezond zijn, in het hier en nu, in de weg staat. Zo ja, dan starten we het NEI verdiepingsprotocol tbv ongeboren kind. We testen ook of het kindje belemmerende overtuigingen heeft en of het een mededeling voor de ouders heeft.

  

Parasitaire belasting

Bij fysieke parasitaire belasting als een virus, bacterie, schimmel, wormen, luizen, teken.

Of emotionele belasting of entiteit als ziel, gedachten, overtuiging, emoties, karmische verbinding. Wat is de boodschap of dient er nog iets opgelost te worden? 

 

Sabotage

Zijn er delen in jou actief, klein of groot, bewust of onbewust die incongruent zijn met je gewenste situatie? Delen die een gewenst veranderingsproces stagneren of blokkeren?

 

Een saboterend deel is een deel van jou wat bestaat uit een positieve intentie, gedrag, gevoel en bijbehorende overtuigingen. Het deel is ooit ontstaan vanuit een positieve intentie. Het gedrag was toen de beste keuze. De positieve intentie mag blijven bestaan, het gedrag, gevoel en overtuigingen mogen veranderen.

  

Vaccinatie

We scannen diagnostische filters die resoneren op de vaccinatieschade en gaan op zoek naar de potentie en versterking.

  

Verbroken verbinding- geboorte patronen

Wat is de invloed van de manier waarop je bent geboren op je gedrag en emoties?

De cellen in je lichaam hebben herinneringen aan de geboorte en zorgen onbewust voor patronen welke leiden tot bepaald gedrag en overtuigingen die je remmen in je ontwikkeling, in het aangaan van relaties, met jezelf of met anderen.

 

We testen welke patronen, kenmerken en kwaliteiten tijdens jouw geboorte zijn ontstaan. Vanzelfsprekend onderzoeken we wat er nodig is om de verbinding weer te helen.  

  

Vergeving

Vergeven is een belangrijk onderdeel van heling. Vergeving zorgt ervoor dat je de focus kunt veranderen, zorgt ervoor dat je niet langer oordeelt/ veroordeelt. Vergeving is onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en de wereld om je heen.

Als je besluit te vergeven, geef je jezelf permissie tot het hebben van een keuze.

 

Verslaving

Wat is jouw gewenste situatie?

Dit is een uitgebreid protocol waarin diverse NEI sessies in opgenomen zijn.

Er is aandacht voor het aanpakken van blokkades, motivatie, oude patronen doorbreken, nieuwe patronen creëren, saboterende delen, belemmerende overtuigingen, gemiste basisbehoeften.

  

Ziel, incarnatie en karmische banden

We beginnen met de test of je 100% geïncarneerd bent.

Vervolgens testen we de grondtoon van jouw ziel (dat wat de ziel zich ten doel stelt om in dit leven te ervaren). Het ervaringsveld (dat wat de ziel naar zich toe trekt om de ervaring van de grondtoon te realiseren). Het ware zelf (de krachtbron in jezelf).

Dan onderzoeken we de (belemmerende) karmische verbindingen en integreren deze.

 

Zwanger worden

Zijn er blokkaden aanwezig die een voorspoedige en gezonde conceptie in de weg staan?

Zijn er belemmerende overtuigingen aanwezig om zwanger te worden?

We testen aan de hand van de 5 elementen de verzwakkende fasen.

 

Vuur voor bewustzijn; emoties, gevoel, spiritualiteit, levensmissie.

Bewustwording van de verbinding met het zieltje.

Bewustwording van het incarnatieproces.

Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, de ander en het nieuwe leven.

 

Aarde voor celmetabolisme; stofwisseling, voeding, vitaminen en mineralen.

Kernwoorden; aarden, geen plek mogen innemen, er mogen zijn, goed voor jezelf zorgen.

 

Metaal voor bio-energie; energetische lichaam, levensenergie, meridianen, chakra’s aura.

We testen het hele chakrasysteem. Het fungeert als brug tussen de wereld waar het zieltje zich bevindt en de fysieke wereld van de ouders.

Kernwoorden: je veilig voelen in de eigen lichaam.

 

Water voor constitutie; erfelijk belast/ angst, bouw (lichamelijk en geestelijk), in aanleg aanwezig sterke/zwakke kanten.

Zieltje: moeite met incarneren, mag ik komen zoals ik ben? Meisje, jongen?

Zijn er kernpatronen/ miasma’s aanwezig die een zwangerschap kunnen blokkeren?

Zijn er overtuigingen aanwezig die een zwangerschap kunnen blokkeren?

Zijn er gemiste basisbehoeften die een zwangerschap blokkeren?

 

Hout voor fysiek, lichamelijke conditie.

Mag het zieltje groeien, heeft het genoeg basisstoffen om te groeien?

Is de synthese van oestrogenen en androgenen verstoord?

Is er sprake van weinig zaadcellen, geen ovulatie, wel ovulatie maar geen bevruchting, te kort aan hormonen voor instandhouding van de zwangerschap?

 

Zwangerschap

Is er sprake van verzwakkende elementen?

Vuur voor bewustzijn; emoties, gevoel, spiritualiteit, levensmissie.

Kernwoorden:

- communicatie met het ongeboren kindje

- gevoelsband testen

- onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, de ander en het nieuwe leven

 

Aarde voor celmetabolisme; stofwisseling, voeding, vitaminen en mineralen.

Kernwoorden; aarden, geen plek mogen innemen, er mogen zijn, goed voor jezelf zorgen.

 

Metaal voor bio-energie; energetische lichaam, levensenergie, meridianen, chakra’s aura.

We testen de veiligheid, diverse chakra’s.

Kernwoorden: je veilig voelen in de eigen lichaam, je veilig voelen in de buik van je moeder.

 

Water voor constitutie; erfelijk belast/ angst, bouw (lichamelijk en geestelijk), in aanleg aanwezig sterke/zwakke kanten.

We kijken of er sprake is van verwerking van trauma op zwangerschap, geboorte en/ of geboortepatronen als:

 • seksueel trauma
 • postnataal trauma
 • geboorte trauma
 • lost twin trauma
 • nataal trauma
 • abortus
 • miskraam

 

We kijken ook naar het ongeboren kindje, of het moeite heeft met incarneren, mag het komen zoals het is?

 

Hout voor fysiek, lichamelijke conditie.

Mag het zieltje groeien, heeft het genoeg basisstoffen om te groeien?

Wat is er nodig? Denk aan echo, onderzoeken, medicatie.